📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

Related News