เกษตรสงขลา ร่วมเป็นกียรติในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับเกษตรกรที่ผู้ปลูกทุเรียน อำเภอสะเดา จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา ร่วมกับดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียนอำเภอสะเดา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกียรติในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับเกษตรกรที่ผู้ปลูกทุเรียน อำเภอสะเดา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา นำโดยนางสุดา ยาอีด เกษตรอำเภอสะเดา ร่วมกับดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกลุ่มคนรักการปลูกทุเรียนอำเภอสะเดา ณ ศาลาไท่ฮั้ว ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยภายในงานมีการดำเนินการจัดถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงและบำรุงสวนทุเรียน ให้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563- 2564
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา :/ภาพ
ฐิตาภรณ์ อนุสาร นวส.ปฏิบัติการ :/ข่าว/รายงาน