เกษตรสงขลา รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 เพื่อส่งมอบต่อให้เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนภายใต้โครงการฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประถม มุสิกรักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 เพื่อส่งมอบต่อให้เกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนภายใต้โครงการฯ โดยพื้นที่จะจัดส่งภายใต้กลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ลำดับที่ 1-200,000 จะเริ่มทำการจัดส่งในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนลำดับที่ 200,001-300,000 จะเริ่มจัดส่งในเดือนพฤศจิกายน
นางสาวฐิตาภรณ์ อนุสาร /ภาพ/ข่าว/รายงาน
นางนิตยา มรรคคงคา /ภาพ