เกษตรสงขลา “ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563”

23 ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นำประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ฐิตาภรณ์ อนุสาร : /ข่าว/รายงาน