2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี

ฐิตาภรณ์ อนุสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ/ข่าว/รายงาน