ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondue

ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondue

คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

1.เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง
ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
2.เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา
3.ค้นหาหน่วยงานรับเรื่องในพื้นที่

เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท
1.พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” แล้วกดส่ง
2.กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง”
3.กดแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา