ประกาศสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปี ๒๕๖๖

Download (PDF, 186KB)